Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kelly’s Cakery geleverde producten en/of diensten. Met het bevestigen van de order ga je akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Door acceptatie van een offerte of door het plaatsen van een directe opdracht geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Kelly’s Cakery verstrekt deze algemene voorwaarden op eerste verzoek per e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast te raadplegen via www.kellyscakery.nl.

 

Artikel 2 Betaling

2.1.1 De koopprijs voor een aanvraag (met uitzondering van bruidswerk) dient uiterlijk 7 dagen vóór de leverdatum te zijn voldaan op rekeningnummer NL41 INGB 0008 4784 40 ten name van Kelly’s Cakery. Het product wordt pas door Kelly’s Cakery geleverd nadat de volledige koopprijs is voldaan. 2.1.2 Voor bruidstaarten en grote opdrachten geldt een termijn van uiterlijk 1 maand voor de leverdatum.

2.1.3 Bestellingen zijn pas definitief indien de aanbetaling van 50% voldaan is, deze dient binnen 48 uur na toesturen door Kelly’s Cakery te zijn voldaan op rekeningnummer NL41 INGB 0008 4784 40 ten name van Kelly’s Cakery.

2.1.4 Bij bestelling op factuurbasis dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Alle door Kelly’s Cakery geleverde producten blijven eigendom van Kelly’s Cakery tot het moment van volledige betaling van de koopprijs.

2.3 De op de website genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. Kelly’s Cakery houdt zich het recht voor om deze prijzen op elk willekeurig moment aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.

 

Artikel 3. Levering
3.1 Het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Kelly’s Cakery geleverde producten komt voor rekening en risico van de koper. Kelly’s Cakery is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Kelly’s Cakery geleverde producten.
3.2 Evenmin kan Kelly’s Cakery aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit een gebrek aan materiaal op de overeengekomen afleverlocatie.
3.3 Indien een koper ervoor kiest om Kelly’s Cakery het bestelde product te laten afleveren op een overeengekomen locatie spant Kelly’s Cakery zich in om het bestelde product zo goed mogelijk af te leveren op desbetreffende locatie. Kelly’s Cakery is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product die tijdens het vervoer naar de betreffende locatie is ontstaan. Evenmin is Kelly's Cakery aansprakelijk voor enige schade aan het product na levering op locatie of veroorzaakt door de locatie.
3.4 De klant is zelf verantwoordelijk om alle niet eetbare decoratie, inclusief verse bloemen, van de taart en/of sweets te verwijderen voordat deze wordt gesneden en gegeten. Veel decoratie is gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie. De klant wordt hierover geïnformeerd bij het afhalen of levering van het product.
3.5 Onder bezorging valt alleen het transport van de bestelling van de cakestudio naar de gewenste locatie. Niet het plaatsen en opbouwen van de sweettable en/of taart.
3.6 Kelly’s Cakery is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes en taartmes.
3.7 Kelly’s Cakery levert de producten op een afgesproken tijdstip. Indien nodig dient de locatie deze dan koel te bewaren en ervoor te zorgen dat deze ruim op tijd op kamertemperatuur heeft kunnen komen voor het moment van aansnijden zodat de botercrème niet hard is.
3.8 Kelly’s Cakery is niet verantwoordelijk voor het koel bewaren van de taart op de locatie en of het aanwezig zijn van een passende koeling.

 

 

Artikel 4. Annulering
4.1.1 Reguliere opdrachten (custom cakes & sweets) kunnen tot 4 weken voor de overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Met uitzondering van reeds bestelde custom deco zoals gepersonaliseerde caketopperd. Voor bruiloften en events gelden andere voorwaarden (zie 4.1.2) Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 4 weken voor de overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen leverdatum maakt Kelly’s Cakery aanspraak op de volledige koopprijs.
4.1.2 Bruidswerk en event aanvragen ontvangen bij het annuleren van de opdracht of wijzigen naar een kleinere afnamen geen volledige terugbetaling. De aanbetaling van 50% van het originele bedrag zal blijven staan. Terugbetaling zal geschieden in de vorm van een tegoedbon. Deze is alleen geldig voor de klant en kan niet worden doorgegeven aan derden. De tegoedbon kan in meerdere keren besteed worden (indien plek beschikbaar) en is na de datum van uitgifte twee jaar geldig.
4.1.3 Bij annulering van bruidswerk of event aanvragen binnen 0-6 weken voor de overeengekomen leverdatum, maakt Kelly’s Cakery aanspraak op de volledige koopprijs. Binnen 6-12 weken op 75%, 12-16 weken op 50%.
4.2. Kelly’s Cakery behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten of ten allen tijde te annuleren als Kelly’s Cakery daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.

 

Artikel 5. Verhuur
5.1 U krijgt het gehuurde artikel van Kelly’s Cakery in goede staat mee. Voorafgaande aan de verhuur inspecteren wij het gehuurde artikel. Na retournering van het gehuurde artikel dient het artikel zich in dezelfde staat te bevinden als waarin het werd verhuurd.
5.2 Enige schade aan het gehuurde artikel zal worden verhaald op de huurder. De huurder is onverminderd aansprakelijk voor schade die het bedrag van de ter zake betaalde borg te boven gaat.
5.3 De huurder dient het gehuurde artikel binnen 1 week na levering zorgvuldig schoongemaakt (tenzij anders aangegeven) te retourneren aan Kelly’s Cakery. Te laat retourneren kan kosten met zich meebrengen.
5.4 De borg zal na inspectie per bankoverschrijving terugbetaald worden.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheid
6.1 Kelly’s Cakery is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die mocht voortvloeien uit of samenhangt met de consumptie van door Kelly’s Cakery geleverde producten.
6.2 Producten van Kelly’s Cakery kunnen melk, granen, noten, cacao of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om gasten hierover te informeren.

 

Artikel 7. Overig
7.1 Kelly’s Cakery respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens die ik u vraag worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. Kelly’s Cakery spant zich in om de aan haar toevertrouwde gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren.
7.2 Kelly’s Cakery behoudt het recht om foto’s van het product of persoonlijke foto’s die met Kelly’s Cakery gedeeld zijn en gerelateerd aan de bestelling zijn te gebruikten voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
7.3 Kelly’s Cakery behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.
7.4 Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product dient dit binnen 2 dagen bekend te zijn bij Kelly’s Cakery. Kelly’s Cakery bekijkt per geval hoe de klacht wordt opgelost.